Startsida

Bilder från ÖMCK resa runt Trondheimsfjorden Lördag 2018-08-04.

Så här åkte vi.Fina gamla stenbroar längs skalstugan vägen.Kort rast vid King Carl Johans Klev.Lunch vid Mosvik Brygge.


Vi stannar för vägbygge mellan Storlien och Åre.

Tillbaka