Onsdagsutflykter Sommaren 2022.

Prel. startar vi kl 18:00 från hamnpiren.

Planering pågår.